Mapy do celów projektowych to mapy niezbędne do zaprojektowania domu, przyłącza czy innych elementów które chcielibyśmy posiadać na swojej nieruchomości.

Geodeta po ustaleniu szczegółów ze zleceniodawcą min. do czego mapa ma służyć, jaki obszarowo zasięg ma obejmować niezwłocznie przystępuje do pracy.

Zazwyczaj cały proces wykonania mapy do celów projektowych trwa od 3 - 6 tygodni.

Cena mapy do celów projektowych uzależniona jest od wielkości obszaru objętego aktualizacją.

Wynikiem opracowania jest kilka egzemplarzy mapy do celów projektowych poświadczonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, które można przekazać projektantowi w celu naniesienia planowanego obiektu.